Pełnomocnictwo

Opole, dnia PEŁNOMOCNICTWO ……………………………………………(nazwisko i imię) Pesel…………………………………… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ………..…………………………………………………………………. (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w ……….. …………………………………………………….. (adres) REGON…………………….., NIP………………………….. udziela pełnomocnictwa Panu Piotrowi Hordyńskiemu prezesowi Biura…

Czytaj dalejPełnomocnictwo

Umowa z biurem

Biuro rachunkowe Hornet Opole Sp. z o.o. ul. Oleska 7, pok.108 45-052 Opole NIP: 754-307-82-63 Tel. /48/ 77 445 94 34 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR 05/2015 Zawarta w…

Czytaj dalejUmowa z biurem

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania