* Dostarczanie dokumentów elektronicznie lub tradycyjnie:

 • aplikacja do śledzenia wyników    – w cenie usługi
 • dostęp do skanów dokumentów firmy  –  w cenie usługi
 • aplikacja do wystawiania faktur – w cenie usługi

* 30% zniżki dla nowych klientów: pełna księgowość już od 400 zł, kpir od 105 zł miesięcznie.

* Zakładanie firmy, w tym również Spółki z o.o. –  za darmo dla naszych klientów.

*Promocja uzależniona jest od indywidualnej oceny sytuacji klienta*

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – usługa Standard

Wariant Cena netto
do 10 dokumentów 150 zł  /105 - promocja/
do 30 dokumentów 195 zł
do 50 dokumentów 275 zł
do 100 dokumentów 395 zł
do 200 dokumentów 575 zł
powyżej 200 2,00 zł za każdy następny dokument
dopłata za spółkę cywilną 20%
Rozliczenie roczne składki zdrowotnej 40 zł
Panel internetowy i wystawianie faktur online w cenie usługi

 

 • JPK + 10% ceny

 

Uwaga! Promocje nie kumulują się!

w cenie usługi zawarte są również następujące czynności:

 • sporządzenie deklaracji VAT-7
 •  deklaracja ZUS właściciela

 

Wykaz czynności wchodzących w usługę: prowadzenie kpir – standard

 • przyjęcie, odczytanie, sprawdzenie dostarczonych dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i księgowym
 • wprowadzenie /pobranie do programu księgowego dostarczonych dokumentów / skanów.
 • obliczenie podatku dochodowego i podatku vat uwzględniając odliczenia właścicielskie
 • księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
 • wprowadzenie środka trwałego i naliczenie planu amortyzacji .
 • wprowadzenie i przeliczenie dla potrzeb księgowych polis .
 • zaksięgowanie list płac i narzutów
 • wprowadzenie dowodów księgowych z dostarczonych dokumentów źródłowych – informacji klienta
 • wykonanie i wysłanie deklaracji vat oraz pliku JPK w obowiązującym terminie
 • pozostałe czynności w usłudze Ekstra + 50% lub płatne dodatkowo 90 zł/h

Prowadzenie ksiąg handlowych – usługa Standard

Promocja “Na dzień dobry” dla nowych spółek z o.o. już od 400 zł miesięcznie…  szczegóły tel. 692 297 008 /promocja nie dotyczy spółek które są kontynuacja innej działalności.

Wariant Cena netto
do 10 dokumentów 800 zł
do 50 dokumentów 800 – 1200 zł
do 100 dokumentów 1000 – 1400 zł
do 150 dokumentów 1200 – 1800 zł
powyżej 150 1800zł +50 zł za każde 10 dok. powyżej
* JPK + 10% ceny
Sprawozdanie finansowe dla firm zawieszonych pow. 6 miesięcy 500 – 1000 zł
brak wyciągu bankowego w formacie MT940 150 zł
sporządzanie raportu kasowego 150 zł
Panel internetowy i wystawianie faktur online w cenie usługi

Usługa Ekstra – ceny + 50% –  dla wymagających klientów

Prowadzenie spraw kadrowych

Wariant Cena netto
czynności związane z przyjęciem 1-go pracownika
w tym :
– umowa o prace
– umowa zlecenie, o działo-zgłoszenie do ZUS
40 zł
czynności związane ze zwolnieniem 1-go pracownika
w tym :
– świadectwo pracy
– wyrejestrowanie z ZUS
40 zł

Prowadzenie spraw płacowych

/w tym wynagrodzenia  członków zarządu/

Wariant Cena netto
za pierwszego pracownika od 40zł /miesięcznie
za każdego następnego od 40zł /miesięcznie
PIT 4R, PIT 11, PIT 8B 40zł

Wykaz czynności wchodzących w usługę kadry i płace:

 • wykonanie umowy/ o prace, zlecenie, o dzieło/ – po otrzymaniu niezbędnych informacji od pracodawcy
 • wykonanie świadectwa pracy – po otrzymaniu niezbędnych informacji od pracodawcy
 • zgłoszenie do ubezpieczeń
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • naliczenie listy płac – po otrzymaniu informacji o wysokości wynagrodzeń, chorobowych i urlopów
 • wysyłanie co miesiąc niezbędnych deklaracji do ZUS
 • wprowadzanie zwolnień lekarskich i urlopów do systemu
 • prowadzenie akta osobowe – umowa o pracę
 • uzupełnienie teczki osobowej o nowe informacje
 • wykonanie deklaracji pit 4R, pit 11, pit 8B w obowiązujących terminach
 • pozostałe czynności w usłudze Ekstra + 50% lub płatne dodatkowo 90 zł/h

Prace dodatkowe dla naszych klientów

Wariant Cena netto
1 Godzina pracy 100zł

w tym :

 • sporządzanie zeznań rocznych
 • dodatkowe prace związane z nieterminowym dostarczeniem dokumentów
 • uzupełnianie dokumentacji bankowej

* Powyższe ceny dotyczą pierwszego roku kalendarzowego współpracy.

W następnych latach po zmianie ceny /zgodnie z umową/ stosujemy nową cenę obliczoną na podstawie ostatniej faktury z poprzedniego roku. Przy zmianie ilości dokumentów po podwyżce /lub obniżce/ stosujemy współczynnik wynikający z podzielenia ceny z pierwszej faktury po zmianie ceny przez ilość faktur z tego miesiąca

* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen raz w roku, proporcjonalnie do zmiany kwoty najniższego  wynagrodzenia

* Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany ceny w stosunku do konkretnego klienta ze względu na specyfikę działalności lub współpracy