* Dostarczanie dokumentów elektronicznie lub tradycyjnie:

 • dostęp do skanów dokumentów firmy  –  w cenie usługi
 • aplikacja do wystawiania faktur – w cenie usługi

* Pełna księgowość już od 500 zł, kpir od 150 zł miesięcznie.

* Zakładanie firmy, w tym również Spółki z o.o. –  za darmo dla naszych klientów.

*Promocja uzależniona jest od indywidualnej oceny sytuacji klienta*

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – usługa Standard

Wariant Cena netto                    czynny vat
do 10 dokumentów  150 zł                                    165
do 30 dokumentów 250 zł                                    275 zł
do 50 dokumentów 300 zł                                    330 zł
do 100 dokumentów 435 zł                                    480 zł
do 200 dokumentów 650 zł                                    715 zł
do 300 850 zł                                    930 zł
powyżej 300 cena ustalana indywidualnie
Spółka cywilna i inne

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej

Pit roczny

+ 20%

45 zł

60 zł - 100 zł

Panel internetowy i wystawianie faktur online w cenie usługi

 

 

Uwaga! Promocje nie kumulują się!

w cenie usługi zawarte są również następujące czynności:

 • sporządzenie deklaracji VAT-7
 •  deklaracja ZUS właściciela

 

Wykaz czynności wchodzących w usługę: prowadzenie kpir – standard

 • przyjęcie, odczytanie, sprawdzenie dostarczonych dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i księgowym
 • wprowadzenie /pobranie do programu księgowego dostarczonych dokumentów / skanów.
 • obliczenie podatku dochodowego i podatku vat uwzględniając odliczenia właścicielskie
 • księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
 • wprowadzenie środka trwałego i naliczenie planu amortyzacji .
 • wprowadzenie i przeliczenie dla potrzeb księgowych polis .
 • zaksięgowanie list płac i narzutów
 • wprowadzenie dowodów księgowych z dostarczonych dokumentów źródłowych – informacji klienta
 • wykonanie i wysłanie deklaracji vat oraz pliku JPK w obowiązującym terminie
 • pozostałe czynności w usłudze Ekstra + 50% lub płatne dodatkowo 90 zł/h

Prowadzenie ksiąg handlowych – usługa Standard

Promocja “Na dzień dobry” dla nowych spółek z o.o. już od 500 zł miesięcznie…  szczegóły tel. 692 297 008 /promocja nie dotyczy spółek które są kontynuacja innej działalności.

Wariant Cena netto
do 10 dokumentów  800 -  1000 zł
do 50 dokumentów 1000 – 1400 zł
do 100 dokumentów 1400 – 2000 zł
do 150 dokumentów 1800 – 2500 zł
powyżej 150 2500zł + 6 zł za 1 dok. powyżej
* JPK + 0% ceny
Sprawozdanie finansowe dla firm zawieszonych pow. 6 miesięcy 800 – 1400 zł
brak wyciągu bankowego w formacie MT940 200 zł
sporządzanie raportu kasowego 200 zł
Panel internetowy i wystawianie faktur online w cenie usługi

Usługa Ekstra – ceny + 50% –  dla wymagających klientów

Prowadzenie spraw kadrowych

Wariant Cena netto
czynności związane z przyjęciem 1-go pracownika
w tym :
– umowa o pracę
– umowa zlecenie, o dzieło-zgłoszenie do ZUS
 50 zł
czynności związane ze zwolnieniem 1-go pracownika
w tym :
– świadectwo pracy
– wyrejestrowanie z ZUS
 50 zł

Prowadzenie spraw płacowych

/w tym wynagrodzenia  członków zarządu/

Wariant Cena netto
umowa o pracę od 50 zł /miesięcznie
umowa zlecenie od 40 zł /miesięcznie
PIT 4R, PIT 11, PIT 8AR 45 zł

Wykaz czynności wchodzących w usługę kadry i płace:

 • wykonanie umowy/ o prace, zlecenie, o dzieło/ – po otrzymaniu niezbędnych informacji od pracodawcy
 • wykonanie świadectwa pracy – po otrzymaniu niezbędnych informacji od pracodawcy
 • zgłoszenie do ubezpieczeń
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • naliczenie listy płac – po otrzymaniu informacji o wysokości wynagrodzeń, chorobowych i urlopów
 • wysyłanie co miesiąc niezbędnych deklaracji do ZUS
 • wprowadzanie zwolnień lekarskich i urlopów do systemu
 • prowadzenie akta osobowe – umowa o pracę
 • uzupełnienie teczki osobowej o nowe informacje
 • wykonanie deklaracji pit 4R, pit 11, pit 8B w obowiązujących terminach
 • pozostałe czynności w usłudze Ekstra + 50% lub płatne dodatkowo 90 zł/h

Prace dodatkowe dla naszych klientów

Wariant Cena netto
1 Godzina pracy 120 zł

w tym :

 • dodatkowe prace związane z nieterminowym dostarczeniem dokumentów
 • uzupełnianie dokumentacji bankowej

* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen raz w roku, proporcjonalnie do zmiany kwoty najniższego  wynagrodzenia

* Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany ceny w stosunku do konkretnego klienta ze względu na specyfikę działalności lub współpracy