Wszyscy nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej firm. Jesteśmy regularnie szkoleni na kursach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu. Każdy pracownik przechodzi szkolenie co najmniej raz w roku, podnosząc kwalifikacje księgowe i wiedzę podatkową. Ściśle współpracujemy z Kancelaria Adwokacka Aleksandra Dyja, Marta Nowakowska s.c. na bieżąco konsultując przepisy prawa podatkowego i gospodarczego www.kancelariadyja.pl Jesteśmy też ubezpieczeni od Odpowiedzialności Cywilnej w firmie ubezpieczeniowej Lloyd’s  na kwotę 100 000 zł. Nigdy nie mieliśmy konieczności korzystać z tego ubezpieczenia, czego w dalszym ciągu życzymy Państwu i sobie!